Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze dne 4. 12. 2018

Zápis z veřejného volebního a ustanovujícího  zasedání osadního výboru

pro městskou část Hylváty a Dukla, konaného dne 4. 12. 2018

 

Přítomni: Mgr. Pavel Svatoš, Oldřich Kašpar, Mgr. Petr Lipenský, Jiřina Kulhavá,

                 Iveta Pospíšilová-Strnadová

Omluven: ------

Nepřítomni: -----

Hosté: Petr Hájek, starosta města

 

Program:

1. Informace o plnění úkolů, informace o plánovaných akcích v lokalitách Hylváty a

    Dukla

2. Příprava podnětů a připomínek z lokalit Hylváty a Dukla k jednání na městském

    úřadu.

3. Volba nových členů osadního výboru

4. Různé

 

Ad 1)

 

Předseda osadního výboru seznámil pana starostu i přítomné občany s průběhem činnosti OV v uplynulém období 2014 – 2018. Byly prezentovány nejvýznamnější investiční akce v Hylvátech a na Dukle. (viz příloha)

 

Předseda OV zároveň poděkoval panu starostovi za spolupráci Města a osadního výboru, zejména v oblasti investic a rozvoje lokalit.

 

Pavel Svatoš poté poděkoval končícím členkám paní Jiřině Kulhavé a paní Ivetě Pospíšilové – Strnadové za spolupráci a oznámil, že nebude i on nadále kandidovat pro další období jako člen OV. Zároveň oznámil rezignaci na pozici předsedy osadního výboru.

 

Starosta města, pan Petr Hájek, pozdravil přítomné občany a shrnul spolupráci Města a osadního výboru. Zároveň vyjádřil naději v další dobrou vzájemnou spolupráci.

 

Zdůraznil uskutečněné významné investiční akce (rekonstrukce MŠ Pod Lesem, rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty, revitalizace parku u kaple sv. Anny, studii úpravy prostor před SŠ automobilní, aj.)

 

 

Ad2)

 

Předseda Sokolu Hylváty požádal OV příspěvek na opravu střechy nad tělocvičnou. Projekt opravy je již připraven. Po projednání s Městem budou hledány další možnosti získání dotací z více zdrojů (Pardubický kraj).

Členové OV berou informaci na vědomí. O požadavku a možnosti financovní se bude i nadále jednat.

 

 

Ad3)

 

Starosta města, v jehož gesci jsou mimo jiné i osadní výbory, vyzval občany ke kandidatuře do osadního výboru. Seznámil přítomné s podmínkou minimálního počtu, tj. 5 členů. Kandidaturu přijali současní členové Oldřich Kašpar, Petr Lipenský, a dále pak noví kandidáti: pan David Jirout, paní Lenka Tomiková (všichni z Hylvát) a paní Ludmila Gorunová (Dukla). Všichni s kandidaturou souhlasili. Za předsedu osadního výboru byl zvolen pan Petr Lipenský.

 

Výsledek volby:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

 

Ad 4 )

  • Velitel SDH Hylváty, pan Daniel Kašpar, poděkoval panu starostovi i členům OV za podporu při rekonstrukci zbrojnice a potvrdil i další vzájemnou spolupráci hasičů s osadním výborem ve prospěch aktivit pro občany lokality.

 

  • Členové OV berou na vědomí informaci o pořízení osvětlení smrku před kaplí sv. Anny. Realizováno bude příští rok na počátku Adventu.

 

  • Poděkování  pracovníkům TEPVOS za rychlé odstranění ulomených  větví u lípy před obchodem KONZUM.

 

  • OV bere na vědomí informaci o uzavření obchodu potravin na Dukle. Jelikož obchod NENÍ v majetku Města, nemá město žádné „páky“ udržet provoz prodejny, která je v držení soukromé osoby.

 

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Případné podněty a náměty pro činnost OV v lokalitách Hylváty a Dukla je možné v písemné podobě vhazovat do poštovní schránky umístěné na budově Kampeličky č. p. 221 (budova vedle ZŠ), nebo do schránky pod vývěskou (Dukla) či předat osobně přímo některému z členů osadního výboru.

 

www:   ovhylvaty.estranky.cz/

E-mail: osadnivybor.hylvaty@seznam.cz

 

 

Projednán zápis z jednání:

Přítomni: 5 Pro:  5,    Proti: 0,    Zdržel: 0

 

 

V Ústí nad Orlicí dne 4. 12.  2018

 

Zapsal: Mgr. Petr Lipenský                             Schválil: Mgr. Petr Lipenský – předseda OV