Jdi na obsah Jdi na menu

Realizace v období 2014-2018

12. 2. 2020

Přehled uskutečněných akcí v období 2014-2018 (výtah)

 

·         Chodník U Tří mostů

Finanční podíl OV byl 210 000,- Kč.

 

·         Herní prvky na sídlišti v Hylvátech:

Umístění i počet jednotlivých herních prvků bylo provedeno s ohledem na četné instalace inženýrských sítí kolem domů. Údržbu bude provádět TEPVOS, revize zajistí MÚ. Finanční spoluúčast OV byla 250 000,- Kč

 

·         Park u kaple sv. Anny:

Finanční podíl OV činil 30%, podíl Města 70%.

 

·         Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty

Finanční příspěvek OV na opravu střechy: 200 000,- Kč

 

·         Úklid areálu bývalého ABV za řekou

 

·         Márnice – Na místě bude zhotoveno stání pro kontejner.

 

·         Rekonstrukce MŠ Pod Lesem , byla dokončena v létě 2018

 

·         Dokončen chodník před fy. EWE, v ulici Třebovská

 

·         Proběhla výstavba odlehčovací komory z ulice Třebovská k ulici Pivovarská. Dokončena byla v květnu 2017. Zároveň byly opraveny povrchy v ulicích po výkopech.

  

Další drobné aktivity za finanční spoluúčasti OV:

·         Oprava povrchu stezky – úsek za žel. nadjezdem k mostku přes Knapovecký potok v návaznosti na přechod pro chodce přes komunikaci I/14 –  zámková dlažba hrazena z prostředků OV

·         Oprava chodníku před obchodem KONZUM

·         Zpevnění dlažby pod kontejnery na tříděný odpad před obch. KONZUM

·         Oprava a instalace dřevěného kříže pod lipami naproti obch. KONZUM

·         Umístění menšího zrcadla na výjezdu u Pivovaru (výjezd z Pivovarské ulice na Třebovskou naproti parku).  Hrazena instalace zrcadla, příprava pro umístění zrcadla, zrcadlo umístěno, provedeno.

·         Odstranění starého rezatého zábradlí v živém plotu podél hylvátského parku, úprava prostranství, hrazena demontáž zábradlí, odvoz a likvidace

·         Úprava prostranství – pravého břehu řeky Třebovky po vyřezání náletových dřevin – hrazeno hrabání listí, menší terénní úpravy a odvoz včetně likvidace vyhrabaného materiálu

·         Výměna zrcadla na křižovatce ulic Třebovská a Pivovarská – blíže k městu. Zde bylo malé nevyhovující zrcadlo, které bylo demontováno a u místěno na určené místo k parku. Zrcadlo nahrazeno novým větším zrcadlem. Hrazeno zrcadlo, montáž a umístění na sloup VO.

·         Úprava prostranství hylvátského hřbitova, kde po poradě s vedením Města, Tepvosem byla provedena první etapa odstranění zanedbaných, rozpadlých a neudržovaných hrobů umístěných ve vstupní části hřbitova

·         Umístění DZ „přednost zprava“ v lokalitě na Dukle pod obchodem

 Z podnětů obyvatel byly řešeny další drobné opravy v lokalitách Dukla a Hylváty:

-       opravy chodníků (Dukla – Wolkerovo údolí),

-        instalace poškozeného či odcizeného městského mobiláře,

-        sekání trávy, řez stromů a keřů

-       Podněty k řešení z různých  oblastí (dopravy, životního prostředí, bytového apod.)  byly předány k vyřízení jednotlivým odborů Města Ústí nad Orlicí

  

Členové osadního výboru vyzývají spoluobčany lokalit Dukla a Hylváty:

Pokud mají  jakékoliv připomínky či podněty je možné vhazovat do schránek OV na Dukle (schrána je umístěna přímo u desky OV), či v Hylvátech (budova Kampeličky) nebo osobně předat či projednat s kterýmkoliv členem osadního výboru. V rámci možností a kompetencí OV se budeme uvedenými podněty zabývat. Je třeba zmínit, že lze reagovat pouze na adresné a podepsané připomínky či podněty. Na anonymní sdělení nebudou řešeny.

 

Záleží jen na nás, jak se podané příležitosti změnit lokalitu a prostředí, ve kterém žijeme, chopíme!!!

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář